Najważniejsze pojęcia, terminy i definicje marketingowe

Słownik marketingowy

W naszym słowniku marketingowym znajdziesz branżowe pojęcia z dziedziny copywritingu, SEO, Content Marketingu, PR oraz e-commerce.

Zadbaliśmy o to, aby wszystkie definicje łączyły konkretne informacje z zasadami prostego języka. 

Mamy nadzieję, że nasz słowniczek przyda Ci się przyda w codziennej pracy.

Przydatne definicje

Słowniczek Copywritera

Advertorial

Advertorial to inaczej artykuł sponsorowany lub sponsorowany fragment artykułu, który nawiązuje do zasadniczej treści. Advertoriale to skuteczna forma promocji wykorzystywana w internecie lub w publikacjach drukowanych. Dobry artykuł sponsorowany to tzw. reklama natywna, czyli typ promocji kontekstowej, a nie nachalnego tekstu reklamowego, czy sprzedażowego. Innymi słowy – advertorial promuje między wierszami i przekonuje odbiorcę argumentami lub historiami, a nie klasycznymi technikami sprzedaży.

AIDA / model AIDA

AIDA – skrót od angielskich słów:

 • Attention (uwaga)
 • Interest (zainteresowanie)
 • Desire (pragnienie/potrzeba)
 • Action (działanie)

 Akronim ten definiuje klasyczny model tekstów marketingowych, który bazuje na następujących po sobie reakcjach odbiorcy.  Dzięki modelowi AIDA profesjonalny copywriter tworzy większość swoich tekstów – bez względu na jego typ, przeznaczenie, czy ilość znaków.

Apla

Apla to raczej pojęcie z dziedziny poligrafii niż copywritingu. Oznacza jednobarwną płaszczyznę (mówiąc bardziej specjalistycznym językiem: nierastrowaną), która może stanowić tło, np. dla ilustracji, czy plakatu, reklamy, ważnego komunikatu, czy cytatu. Apla to prosty, ale skuteczny sposób koncentracji wzroku odbiory w formie kontrastu dla zdjęć, czy grafiki.

 

Artykuł blogowy

To pojęcie nie wymaga szczegółowych wyjaśnień. Warto jednak zaznaczyć, że świadomy Klient i dobry copywriter rozumie przez niego wartościowy tekst wzorowo zoptymalizowany pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarce Google. Firmowe artykuły blogowe oprócz zadań SEO powinny spełniać funkcję opiniotwórczą oraz zadania edukacyjne i pro-sprzedażowe.

Brief copywriterski

Brief copywriterski to punkt wyjścia współpracy z Klientem i dokument, który porządkuje informacje niezbędne w procesie tworzenia profesjonlanych tekstów. Brief definiuje i precyzuje, m.in:

 • informacje na temat grupy docelowej; 
 • cechy wyróżniająjące firmę,
 • cechy wyróżniające produty i usługi na tle konkurencji;
 • oczekiwania Klientów;
 • negatywne i pozytywne motywacje zakupowe;
 • cele tekstów i komunikacji;
 • oczekiwane reakcje odbiorców;
 • inne. 

 

Pisanie tekstów to ostatni etap pracy copywritera. Wszystko zaczyna się od briefu, któy pozwala konkretyzować tekst oraz wkomponować argumenty w prawdziwe oczekiwania potencjalnych Klientów. 

Claim

Claim to komunikat, który często jest integralnym elementem logotypu lub hasłem dopełniającym nazwę, np. jako krótki komunikat wyjaśniający misję firmy lub wezwanie do działania. Claim z reguły jest opracowywany na etapie brandingu, ponieważ należy do idenyfikacji wizualnej. Inną nazwą claimu nie jest zatem ani slogan, ani hasło reklamowe. Można go określić jako slogan brandingowy.

Przykłady claimów:

 • Just do it (NIKE)
 • Think different (Apple)
 • To jest to (Coca-Cola)
 • Cena Czyni Cuda (CCC)

 

Copywriter

Copywriter - z początku ten termin pojawił się w USA, gdzie w ten sposób zaczęto określać osoby specjalizujące się w tworzeniu tekstów promocyjnych, sloganów, haseł oraz scenariuszy reklamowych. Wraz z rozwojem Internetu tytuł "copywriter" znacznie rozszerzyło swoje znaczenie. Dziś copywriter to osoba, która pisze teksty na strony internetowe, artykuły SEO oraz komunikaty na Facebooka. Z uwagi na szerokie spektrum działań powstało wiele specjalizacji w zakresie tworzenia treści, dlatego wśód copywriterów wyróżniamy, takie tytuły jak:

 • kreatywny copywriter - specjalizuje się w tworzeniu koncepcji kreatywnych, tekstów, haseł i scenariuszy reklamowych, nazw produktów, ofert sprzedażowych, inforgrafik;
 • content writer - specjalizuje się przede wszystkim w tworzeniu wysokiej klasy artykułów blogowych, e-booków, reklam natywnych, czy newsletterów;
 • SEO copywriter - specjalizuje się w tworzeniu tekstów SEO na potrzeby pozycjonowania stron internetowych, takich jak teksty www, artykuły blogowe SEO, teksty zapleczowe, teksty synonimiczne, czy precle;
 • ghostwriter (autor widmo) - specjalizuje się w pisaniu książek lub dłuższych form w imieniu zamawiającego.   

Wiele wyżej wymienionych specjalizacji copywriterskich wzajemnie się przenika. Warto podkreślić, że dobry copywriter oprócz tak zwanego lekkiego pióra i wrodzonej kreatywności pownien wyróżniać się wyobraźnią biznesową, znajomością zasad pozycjonowania (SEO), technik perswazyjnych, a także reguł współpracy z okiem odbiorcy (Eyetracking). 

Copywriting

Copywriting to szerokie pojęcie, które obejmuje zasady tworzenia wszelkich tekstów na potrzeby marketingu, reklamy i sprzedaży tworzone do internetu (webwriting) oraz działań realizowanych offline (np. dystrybucji ulotek). Tym samym copywriting obejmuje, m.in.:

 • naming (tworzenie nazw firm, produktów i usług);
 • slogany i hasła reklamowe;
 • teksty reklamowe;
 • teksty na strony internetowe;
 • opisy produktów;
 • oferty sprzedażowe;
 • teksty na ulotki, foldery;
 • teksty na materiały POSM (ang. Point of Sales Materials);
 • artykuły blogowe;
 • explainery;
 • scenariusze i teksty do reklam VIDEO / TV;
 • scenariusze i teksty do reklam radiowych;
 • newslettery;
 • inne teksty kretywne i promocyjne.

Copywriting nie obejmuje tekstów informacyjnych, takich jak instrukcje obsługi, czy treści publicystyczne. Profesjonalny copywriting opiera się na wielu konkretnych zasad redakcyjnych, których celem jest konwersja, czyli uzyskanie konkretnego efektu zgodnego z NOR (Najbardziej Oczekiwana Reakcja), np. kliknięcie, zapytania ofertowego lub sprzedaży.   

Deadline

Mało lubiane pojęcie, które jest wszechobecne nie tylko w marketingu, ale chyba w każdej branży. Oznacza ostateczny termin realizacji konkretnego zlecenia, projektu lub zadania, a,  w przypadku copywritingu, konspektu, koncepcji kreatywnej, tekstu, scenariusza, itp.

Eyetracking

Eyetracking (polski odpowiednik to okulaografia) - to nazwa ogólnych zasad zachowania gałki ocznej odbiorcy. Badania eyetrackingowe w marketingu pozwalają oceniać zachowanie oka w trakcie przyswajania treści wizualnych (np. grafik reklamowych) oraz tekstów.

Dzięki badaniom eyetrackingowym powstały określone zasady kreacji grafik, stron internetowych oraz konwersyjnego układu treści. Badania umożliwiają także testowanie skuteczności wszelkich treści marketingowych (wizualnych i tekstowych) oraz ich optymalizacji pod kątem współpracy z gałką oczną odbiorców.   

Formuły copywriterskie

Formuły copywriterskie to spawdzone wzory, makiety i matryce, w oparciu o które powstają profesjonalne teksty promocyjne i sprzedażowe. Formuły te sekwencyjnie porządkują treść oraz znacznie ułatwiają redakcję tekstów marketingowych.

Jednym z najprostszych przykładów jest formuła copywriterska "Problem - Rozwiązanie", która polega na prezentacji realnych problemów potencjalnego Klienta i wskazaniu konkretnego rozwiązania, np. "Boli Cię głowa? Weź Apap!". 

Język korzyści

Języ korzyści to technika sprzedaży, która koncentruje się na indywidualnych korzyściach Klienta, które wynikają z cech i zalet produktów lub usług.

Skuteczny język korzyści bazuje także na znajomości potrzeb klientów (Insight), do których odnosi się bezpośrednio i konkretnie. 

Efektywność języka korzyści wynika także z połączenia racjonalnych i przekonujących argumentów z  odwołaniem się do emocji i uczuć. 

Przykład języka korzyści:

 • Nasz produkt jest atestowany  
 • Zyskuesz X i unikasz Y, a tym samym Z, ponieważ nasz podukt jest atestowany 

 

Jednym z najskuteczniejszych technik języka korzyści w copywritingu jest lokowanie korzyści w scence, w której klient zobaczy siebie. 

Komunikacja Human to Human (H2H) / Copywriting H2H

Komunikacja Human to Human (H2H) łączy zasady przyjaznego i prostego języka z dialogiem z odbiorcą. W swoich założeniach ma przypominać bardziej rozmowę przy kawie niż fomalną narrację biznesową. Co bardzo ważne, komunikacja i copywriting H2H nie polega na forsowaniu języka potocznego, lecz na dopasowaniu go do preferencji odbiorcy, którego traktujemy jak rozmówcę, a nie jak abstrakcyjny obiekt, do którego kierujemy przekaz.   

Komunikacja H2H stoi w opozycji do podziału na komunikację B2B (Business to Business) oraz B2C (Business to Client), ponieważ zawsze kierujemy ją do człowieka. Jedną z książek, która opisuje zasady komunikaji H2H jest "There Is No B2B or B2C: It's Human to Human autorstwa Bryana Kramera.

Mówiąc bardziej obrazowo: copywriting H2H to pisanie tekstów do ludzi i po ludzku. Human to Human to interkacja i dialog zamiast korpo-gadki i budownia muru międy odbiorcą, a nadawcą.     

Landing Page

Landing page (LP) to docelowa (najczęściej jednowidokowa) strona internetowa, do której kierujemy ruch z reklam, newsletterow, postów w Social Media oraz wszelkich działań promocyjnych online lub offline. Celem landing page jest pozyskiwanie leadów sprzedażowych (klientów potencjalnie zainteresowanych zakupem), zakup, rejestracja lub inna czynność zgodna z NOR (Najbardziej Oczekiwana Reakcja). LP są tworzone na potrzeby konkretnej kampanii marketingowej. 

Naming

Naming, czyli po polsku nazewnictwo to dział marketingu / copywritingu oraz jeden z etapów brandingu (tworzenia marki), który obejmuje kreację nazw firm, poduktów oraz usług.

5 podstawowych zasad namingu to:

 • kompatybilność z grupą docelową;
 • prostota w wymowie i zapisie;
 • łatwość zapamiętania;
 • ponadczasowość (nazwa nie powinna się starzeć);
 • unikatowość.

SEO copywriting

SEO copywriting to teksty pisane z myślą o pozycjonowaniu strony internetowej. Dobre teksty SEO powinny być zgodne z wymaganiami algorytmu Google Panda, czyli: 

 • unikalne (nie kopiowane, anie nie synonimizowane);
 • dostarczać odbiorcy wartościową treść, np. edukacyjną, rozrywkową, czy  sprzedażową;
 • zoptymalizowane pod kątem wyrażeń kluczowych na poziomie nagłówków, paragrafów i metadanych.

Funkcję tekstów SEO spełniają właściwe wszystkie teksty pisane do internetu (webwriting) w tym, np. teksty www, czy artykuly blogowe.

Slogan reklamowy

Slogan reklamowy to główne hasło i komunikat firmy, który wyraża jej najważniejsze przesłanie. Jaka jest różnica między hasłem reklamowym, a sloganem? Hasła reklamowe powstają na potrzeby bieżących kampanii i działań pomocyjnych, natomiast slogan to element strategii komunikacji całej firmy.

Struktury perswazyjne

Struktury perswazyjne to techniki redakcyjne, które w założeniu podprogowo oddziałują na świadomość i podświadomość odbiorcy.

Wyróżniamy perswazję:

 • przekonującą,  która bazuje na racjonalnych argumentach; 
 • nakłaniającą, która zmierza do wywołania konkretnej reakcji (nie wykluczając racjonalnych argumentów);
 • pobudzającą, która ma wywołać okeślone emocje i pozyskać odbiorcę do konkretnej idei (nie wykluczając racjonalnych argumentów).

Do najczęściej wykorzystywanych technik perswazyjnych w copywritingu należą, m.in.: 

 • implikacje / implikatury;
 • supozycje;
 • presupozycje;
 • negacje;
 • kontrast;
 • społeczny dowód słuszności;
 • niedostępność.

Teksty SEO

Teksty SEO (SEO copywriting) to treści pisane w celu pozycjonowania strony internetowej. Skuteczne teksty pozycjonujące są pisane zgodnie z zasadami optymalizacji pod kątem wyszukiwarki oraz uwzględniają realne potrzeby odbiorców. Techniki pisania tekstów opanujesz na szkoleniu Kurs Copywritingu

USP

USP (ang. Unique Selling Point), to unikalna cecha sprzedaży produktu, usługi i/lub całej firmy. USP powinno odzwierciedlać główną potrzebą klienta (insight) oraz wyróżniać ofertę na tle konkurencji. Właściwie zdefiniowanie USP ma duży wpływ na sukces sprzedażowy, dlatego unikalną cechę sprzedaży należy eksponować w tekstach pomocyjnych już na poziomie hasła reklamowego.   

Webwriting

Webrtiting to copywriting internetowy, który obejmuje wszystkie teksty pisane do internetu. Zasady webwritingu, takie jak optymalizacja SEO, powinni opanować wszyscy pracowicy marketingu, PR i działów komunikacji oraz wszystkich działów, które publikują firmowe treści w sieci.  

ZZS / ZBS

ZZS to skrót oznaczający znaki ze spacjami, a ZBS - znaki bez spacji. Skrótu często używają copywriterzy, aby określić objętość treści oraz cenę tekstu. Np. "cena za 1000 ZZS".   

Przydatne definicje

Słowniczek SEO

Agencja SEO

Agencja marketingu internetowego, która specjalizuje się w pozycjonowaniu stron w wyszukiwarkach internetowych. 

Aktualizacja algorytmu Google

Aktualizacje algorytmu Google (ang. Google Algorithm Updates) to zmiany w algorytmie wprowadzane w mechanizmach wyszukiwarki internetowej. Ich celem z reguły jest eliminowanie lub powstrzymywanie nieuczciwych lub nachalnych technik pozycjonowania stron internetowych oraz jeszcze lepsze dopasowanie wyników do zapytań użytkowników. Zmiany pojawiają się nawet kilkaset razy w ciągu roku, jednak tylko część z nich ma widoczny wpływ na pozycje stron w wyszukiwarce Google.  

 

Algorytm Google

Algorytm Google to skomplikowany mechanizm informatyczny, który determinuje trafność wyników wyszukiwania oraz decyduje, które miejsce w wyszukiwace zajmie dana strona internetowa. Algorytm Google jest systematycznie aktualizowany i modernizowany, aby usprawniać wyszukiwarkę Google, lepiej dopasować ją do intencji użytkowników oraz pzeciwdziałać zakazanym technikom pozycjonowania stron (Black Hat SEO). Najważniejsze algorytmy Google to Koliber (ang. Hummingbird) Panda oraz Pingwin (ang. Penguin).

Algorytm Google Koliber

Algorytm Google Koliber (ang. Google Hummingbird Algorithm) oficjalnie zaczął funkcjonować w 2013 roku zmieniając interpretację słów kluczowych wpisywanych przez internautów do wyszukiwarki. 

Rewolucyjna zmiana polegała na dążeniu algorytmu do odczytania intencji użytkowników oraz ekspozycji na topowych pozycjach stron internetowych, które udzielą odpowiedzi na pytania, które prawdopodobnie chce zadać użytkownik wpisując dane słowa kluczowe do wyszukiwarki. 

Tym samym algorytm Google zaczął premiować strony internetowe z dużą ilością treści, która jest  użyteczna i maksymalnie przydatna z punktu widzenia użytkownika. Działania algorytmu Google Koliber zmieniły tym samym zasady pozycjonowania stron internetowych. Innymi słowy SEO copywriting, który polegał na nasycaniu tekstów słowami kluczowymi przy zaniedbywaniu jakości, przestał być efektywny. 

Algorytm Google Panda

Algorytm Google Panda weryfikuje jakość tekstów internetowych od 2011 roku. Jego podstawowym zadaniem jest ocena treści, pod kątem unikalności i przydatności z punku widzenia internautów. Google Panda docenia zatem treść wysokiej jakości, natomiast obniża pozycję stron obfitujących w content niskiej jakości oraz duplikacje. 

Algorytm Google Pingwin

Google Pingwin (anh. Penguin) to algorytm wprowadzony przez giganta z Doliny Krzemowej w kwietniu 2012 roku. Pingwin odpowiada za weryfikację linków w kontekście pozycjonowania stron internetowych. 

Anchor tekst

W największym uproszczeniu, anchor (kotwica) to słowo lub wyrazy pełniące funkcję linka. Google docenia treść, w której anchory są słowmai kluczowymi. W kodzie anchor html to inaczej zawartość pomiędzy znacznikami “a”. 

Autorytet domeny

Autorytet domeny (ang. Domain authority, skrót DA) to wskaźnik, który określa konkurencyjność danej strony internetowej (od 1 do 100). Autorytet domeny to suma około 150 czynników, na przykład takich jak jakość linków przychodzacych, czy wiek domeny.

Błąd 404 martwy link

Błąd 404, czyli martwy link (lang. link error) to dnośnik, który nie prowadzi do żadnej strony. Po kliknięciu w taki link pojawia się "błąd 404". Powodem może być, np. zmiana adresu url na stronie WWW lub problem techniczny z serwerem. 

Certyfikat SSL (HTPPS)

Certyfikat SSL to narzędzie do szyfrowania, które zapewnia im ochronę oraz zwiększa poufność danych przesyłanych i przetwrzanych przez daną stronę internetową. Certfikta zainstalowany na witrynie zawiera, m.in. nazwę domeny oraz informacje o jej właścicielu. Strony posiadające certyfikat okręslane są protokołem HTPPS, a przy adresie strony widnieje mała zamknięta kłódka, która jest informacją dla użytkownika, że witryna jest szyfrowana. Warto dodać, że strony posiadające aktualny certyfikat są lepiej postrzegane przez algorytm Google, a zatem SSL ma znaczenie dla pozycjowania strony w wyszukiwarce. 

Description (Metadescription)

Descrption (Metadescription), czyli opis lub metaopis to znacznik HTML umieszczony w sekcji metadanych na zapleczu strony internetowej. Słowa, które wpisujemy do małego okienka w CMS  wyświetlają się w Google tuż pod linkiem, który po kliku prowadzi do witryny.  

Focus Word / Meta Tag

Focus Word / Meta Tag to najważniejsze wyrażenie kluczowe dla danego tekstu. Wyrażenie to należy wpisać w CMS e sekcji metadane w ramce nazywanej "słowo kluczowe", "meta tag" lub "Focus Word".

Kanibalizacja słów kluczowych

Kanibalizacja słów kluczowych to sytuacja, gdy o jedno wyrażenie konkurują ze sobą co najmniej dwie podstrony w ramach jednej witryny. Na przykład jeśli dwie podzakładki na stronie internetowej Areny Szkoleń posiadałyby identyczny adresy url, np. "kurs copywritingu", to wtedy miałaby miejsce kanibalizacja, który z punku widzenia pozycjonowania nie jest korzystna.   

Link building

Link building to jeden z fundamentów pozycjonowania stron internetowych. Jest to cały zbiór działań polegających na naturalnym dostarczaniu do witryny wartościowych linków przychodzących. Warto podkreślić, że mechaniczne metody link building mogą być odbierane przez algorytm Google jako próbę manipulacji rankingiem stron w wyszukiwarce. Nauralny Link building polega między innymi na nauralnej implementacji linków na forach, linkowaniu z artykułów sponsorowanych, czy linkowanie z własnych sron zapleczowych.

Linki dofollow

Linki dofollow, czyli domyślne linki, które powodują, że roboty Google odwiedzają stronę interntową, do której prowadzi konkretny link. Co bardzo ważne, linki typu dofollow przekazują witrynie linkowanej również moc witryny, z której pochodzi link. Im strona cieszy się większym zaufaniem Google (autorytet domeny) i im wyższe miejsce zajmuje w wyszukiwarce, tym cenniejsze są linki dofollow, które kierują z niej ruch do witryny pozycjonowanej. Jeśli w kodzie strony nie ma oznaczenia "nofollow" to znaczy, że link nie został zmieniony i posiada moc linka dofollow.  

Linki nofollow

Linki nofollow to wartość nadawana atrybutowi rel znacznika, kóra w kodzie witryny jest zapisana w języku HTML. Znaczniek nofoolow przeważnie nadawany jest linkom wychodzącym ze strony internetowej. Co bardzo ważme, atrybut ten sprawia, że link typu nofollow link nie przekazuje mocy pozycjonującej do witryny linkowanej.

Linki kanoniczne

Linki kanoniczne (ang. canonical) wykorzystuje się w sytuacji, gdy do jednej strony WWW kieduje kilka adresów, aby przeciwdziałać duplikatom na serwisach internetowych. stronach. Innymi słowy, linki kanoniczne wskazują wyszukiwarce, który adres url powinna indeksować.

Linkowanie wewnętrzne

Linkowanie wewnętrzne 

Linkowanie wewnętrze (internal linking) to jedna z podstawowych metod optymalizacji strony internetowej pod kątem pozycjonowania. Linki wewnętrzne usprawniają ułatwiają robotom Google indeksowanie witryny oraz ułatwiają użytkownikom odnajdywanie pożądanych treści oraz konkretnych stron i podstrona na stronie WWW.  

Mapa strony (Sitempa) i mapowanie strony

Mapa strony (ang. sitemap XML) to plik, który wyświetla strukturę witryny internetowej wskazując  robotom Google, które elementy witryny powinny być indeksowane, a także określa ich hierarchię oraz priorytet zawartości. 

Metadane / Meta tagi

Metadane (Meta tagi) definują zwartość wszystkich stron i podstron witryny internetowej. Znaczniki te pobierane są przez roboty Google, które m.in. na ich podstawie kwalifikuje stronę w wynikach oorganicznych w wyszukiwarce. Do Metadanych zalicza się Meta Title (Tytuł strony), Meta Description (Opis strony) oraz główne wyrażenie kluczowe dla danej zakładki na stronie WWW. Trzeba pamiętać, aby Metadane były zawsze spójne z tematyką strony lub podstrony, której dotyczą. Warto podkreślić, że Metadane mają znaczenie dla pozycjonowania strony internetowej, dlatego warto zadbać o ich optymalizację.  

SEO

SEO (ang. Search Engine Optimization) to proces i szereg działań zmierzających do uzyskania jak najwyższej pozycji strony internetowej w wyszukiwarce Google po konkretnych słowach kluczowych. SEO (potocznie pozycjonowanie) obejmuje działania SEO onsite oraz SEO offsite.   

SEO Copywriting

SEO Copywriting to teksty na strony internetowe przyjazne dla użytkowników oraz wyszukiwaki Google. Dobry teksty SEO są:

 • wartoścowe (dostarczają konkretnych informacji oraz odpowiedają na pytania, które użytkownik chce zadać);
 • unikane - nie kopiowane z innych źródeł;
 • zoptymalizowane pod kątem ogólnych i szczegółowych wyrażeń kluczowych na poziomie nagłówków oraz treści zasadniczej.

SEO offsite

SEO offsite to działania poza stroną internetową, które mają wpłynąć na jej widoczność w wyszukiwarce Google. Należą do nich m.in. takie elementy jak:

 • budowanie autorytetu domeny (Domain Authority - DA);
 • optymalizacja wizytówki Google;
 • linkbuilding - linki zewnętrzne z witryn do strony, którą chcemy pozycjonować; 
 • katalogowanie;
 • e-PR;
 • SEO outreach - wyszukiwanie źródeł w internecie (np. stron, blogów, portali), które pokrywają się z naszą tematyką, a następnie kontakt z nimi w celu promowania treści.

SEO onsite

SEO onsite, czyli optymalizacja strony internetowej pod kątem pozycjonowania to działania, które mają maksymalnie dostosować kod, strukturę witryny oraz zamieszczoną na niej treści, a także grafiki i zdjęcia do wymagań wyszukiwarki Google. Co między innymi obejmuje optymalizacja SEO onsite?  

 • dbałość o szybkość ładownia strony internetowej;
 • responyswność (dopasowanie witryny do urządzeń mobilnych);
 • dobre praktyki kodowania;
 • kompresja zdjęć i grafik;
 • linkowanie wewnętrzne;
 • optymalizacja adresów url pod kątem słów kluczowych;
 • optymalizacja tekstów pod kątem słów kluczowych;
 • metadane.

Pozycjonowanie stron

Pozycjonowanie stron (SEO) to proces zmierzający do uzyskania jak najwyższych pozycji w wyszukiwarce Google po konkrentnych wyrażeniach kluczowych. 

Przekierowania

Rank Brain

Rich Snippet

SERP

Słowa kluczowe

Długoogonowe słowa kluczowe

Nagłówki SEO

Black Hat SEO

White Hat SEO

Widoczność strony

Alt

Key Word Stuffing

Farma linków

Katalogowanie SEO

Long Tail SEO

Robots.txt

Robots.txt to plik tekstowy, który jest z reguły umieszczany w głównym katalogu strony internetowej w celu poinformowania robotów Google, do których plików mają odebrany dostęp.

Innymi słowy, plik robots.txt przekazuje algorytmowi Google informacje, które pliki mogą być indeksowane, a które nie.

Wykluczenie z indeksacji niektórych plików (np. nietórych plików multimedialnych) służy temu, aby odciążyć witrynę internetową, co z reguły pozytwynie wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarce. 

Które szkolenia wybierasz? 

Sprawdź naszą ofertę

E-marketing
E-marketing
Copywriting
Copywriting
Social Media
Social Media
Public Relations
Public Relations
Wordpress
Wordpress
Rabat na start
- 10% na pierwsze szkolenie | W dowolnym terminie

Zadzwoń lub napisz i do zobaczenia!

Szybki kontakt

Zmienimy Twoje pytania w wyczerpujące odpowiedzi.
Zapraszamy do współpracy z gwarancją praktycznej wiedzy!
Odwiedź
ul. Owidiusza 36/7
60-461 Poznań
Zadzwoń
Weź wiedzę na warsztat
Otwarte kursy marketingowe
Dane kontaktowe
Arena Szkoleń
Arena Szkoleń Spółka Z o.o
Siedziba spółki: ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań
NIP: 7811914594
REGON: 362380858
KRS: 0000573703
E-mail:  kontakt@arenaszkolen.pl
Tel.  +48 575 450 900

© Wszelkie prawa zastrzeżone | Arena Szkoleń

Nasz serwis korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Kliknij, aby wyrazić zgodę na ich użycie.