Arena Szkoleń Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest ustalenie zasad gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, które pozyskujemy od Państwa za pośrednictwem serwisu prowadzonego pod adresem www.arenaszkolen.pl (zwanym dalej Witryną) przez Arena Szkoleń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000573703, NIP 7811914594, REGON 362380858.

Dane kontaktowe Administratora: +48575450900, e-mail: biuro@arenaszkolen.pl

Polityka Prywatności została stworzona, aby przedstawić wszystkie niezbędne informacje dot. przetwarzania danych osobowych i wykorzystania plików cookies wymagane przez:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych (dalej Administratorem) jest Arena Szkoleń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000573703, NIP 7811914594, REGON 362380858.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Szanujemy Państwa prywatność i dlatego dokładamy wszelkich starań i podejmujemy działania, aby zapewnić prywatność i ochronę przekazanych Administratorowi informacji osobowych przekazywanych nam podczas korzystania z Witryny, a w szczególności podczas: wypełniania zgłoszenia na szkolenia, korzystania z formularzy kontaktowych czy dokonywania zapisów do newslettera.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
W kwestiach związanych z polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem:
E-mail: biuro@arenaszkolen.pl
Telefon: +48 575450900
Poczta tradycyjna: ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań

Dane gromadzone przez Witrynę w sposób automatyczny
Podczas korzystania z Witryny Administrator zbiera w sposób automatyczny tylko te dane, które są zawarte w plikach cookies.
Pliki cookies – małe pliki, które są wysyłane przez stronę na Państwa komputer i tam przechowywane. Zawierają informacje dotyczące Państwa korzystania z witryny. Mogą być one tymczasowe, czyli usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, lub trwałe, czyli przechowywane także po zamknięciu witryny. Pliki trwałe ułatwiają i przyspieszają korzystanie z witryny ponieważ m.in. przechowują informacje o hasłach czy loginach.
Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „sesyjne” – usuwane w momencie wylogowania, opuszczenia strony internetowej czy wyłączenia przeglądarki;
b) „stałe” – usuwane są z urządzenia po czasie określonym w tych plikach lub do momentu usunięcia przez Państwa;
c) „funkcjonalne” – pozwalają na zapamiętanie wskazanych przez Państwa ustawień;
d) „własne” - umieszczane przez witrynę;
e) „zewnętrzne” – pliki które pochodzą z witryny zewnętrznej.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
a) ułatwienia Państwu korzystania i przeglądania naszej strony;
b) tworzenia statystyk, aby zrozumieć jak Państwo korzystają z witryny, a co za tym idzie, aby ulepszać stronę i jego zawartość;
c) dostosowania zawartości strony do wskazanych przez Państwa indywidualnych preferencji;

W każdej chwili mogą Państwo zmienić opcje przeglądarki internetowej blokując instalowanie plików cookies lub usuwając je całkowicie.
Poza plikami cookies strona może zbierać dane, które są gromadzone przez administratorów systemów internetowych w tzw. logach i plikach dziennika. Dotyczą one m. in. informacji o Państwa adresie IP, rodzaju przeglądarki, adresie strony, z której dostali się Państwo do naszej witryny czy dostawcy internetu. Dane te archiwizujemy i wykorzystujemy w celach statystycznych oraz do oceny ogólnej ruchu użytkowników strony. Mogę one być łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Jakie dane zbieramy przez stronę podczas zamawiania szkolenia?
Witryna zbiera następujące dane osobowe podczas procesu zamówienia szkolenia:
• nazwisko i imię osoby zgłaszającej,
• nazwiska i imiona uczestników szkolenia, 
• nazwa firmy - dla firm,
• NIP - dla firm,
• PESEL – dla osoby prywatnej,
• adres prawny / fakturowy - do wystawienia faktury VAT - dla firm,
• adres do wystawienia faktury VAT - dla osoby prywatnej,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zapisu na szkolenie w ramach witryny.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. Państwa zgoda wyrażona w ramach strony – jeśli zdecydują się Państwo ją wyrazić.

Jakie dane zbieramy przez formularz kontaktowy?
Państwa dane osobowe przetwarzamy także w zakresie niezbędnym do obsługi zapytań, które docierają do Administratora poprzez formularze kontaktowe umieszczone na podstronach witryny www.arenaszkolen.pl
W tym procesie przetwarzamy następujące dane zawarte w tym formularzu:
Przetwarzane są następujące dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym:
1. Imię i nazwisko
2. adres e-mail
3. telefon
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. Państwa zgoda wyrażona w ramach strony – jeśli zdecydują się Państwo ją wyrazić.

Jakie dane zbieramy w celach marketingowych?
Jeśli zapisaliście się Państwo do newslettera będziemy wykorzystywać podany przez Państwa adres e-mail w celach marketingowych produktów i usług Areny Szkoleń Sp. z o.o.

Czas przetwarzania danych osobowych
Przechowujemy Państwa dane osobowe:
• przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami prawa podatkowego – w zakresie danych gromadzonych na potrzeby zamówienia szkolenia;
• do momentu zakończenia obsługi zapytania – w przypadku danych przekazywanych podczas wysyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego;
• do momentu cofnięcia zgody – w przypadku danych wykorzystywanych do wysyłki newslettera.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Dokładamy wszelki starań, aby odpowiednio zabezpieczyć przekazywane przez Państwa dane osobowe, szczególnie przed wykorzystaniem ich przez osoby nieupoważnione. Dlatego też prowadzimy kontrolę dostępu do danych osobowych oraz przestrzegamy zasad tworzenia kopii zapasowych danych (tzw. backup).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażenie zgody na podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili można ją cofnąć.
Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wysłania zapytania do Administratora przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, braku możliwości otrzymywania newslettera oraz braku możliwości zapisania się na szkolenie, a co za tym, idzie, skorzystania z usług oferowanych przez witrynę.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?
Mają Państwo prawo żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• ich przenoszenia,
• ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego usunięcia,
• prawo wniesienia sprzeciwu i/lub skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Inne strony internetowe
Na stronie mogą pojawiać się czasami linki do innych stron internetowych. Witryny te posiadają jednak własną politykę prywatności i dlatego Arena Szkoleń nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposoby przetwarzania danych na tych stronach.

Weź wiedzę na warsztat
Otwarte kursy marketingowe
Dane kontaktowe
Arena Szkoleń
Arena Szkoleń Spółka Z o.o
Siedziba spółki: ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań
NIP: 7811914594
REGON: 362380858
KRS: 0000573703
E-mail:  kontakt@arenaszkolen.pl
Tel.  +48 575 450 900

© Wszelkie prawa zastrzeżone | Arena Szkoleń

Nasz serwis korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Kliknij, aby wyrazić zgodę na ich użycie.