Model CAF - Powszechny Model Oceny instytucji publicznych

Co to jest Model CAF?

Model CAF (ang. Common Assessment Fraamework), czyli Powszechny Model Oceny to system optymalizacji pracy jednostek administracji publicznej opracowany przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Europejski Instytut Administracji Publicznej oraz prestiżowe wyższe uczelnie o profilu administracyjnym. Model CAF to narzędzie ułatwiające, m.in. szybką, łatwą i precyzyjną diagnozę problemów zarządczych jednostek administracji publicznej oraz analizę ich realnych potrzeb szkoleniowych. System to zbiór zasad, których celem jest dostosowanie metod naprawczych dopasowanych do indywidualnego profilu urzędu. 

Historia Modelu CAF

Kiedy powstała pierwsza wersja modelu CAF?

Pierwsza jego wersja powstała w 2000 roku jako efekt pracy kolejnych państw obejmujących po sobie przewodnictwo w ramach Unii Europejskiej. Zasadniczym celem powstania modelu była chęć opracowania spójnego i uniwersalnego systemu oceny instytucji publicznych, bez względu na ich lokalizację oraz szczebel w hierarchii urzędów. 2 lata później system poddano weryfikacji i stworzono jego drugi, doskonalszy wariant.  W 2006 powstała obowiązujący do dziś trzecia wersja Modelu CAF.

Model Caf: samoocena - plan modernizacji - wdrożenie

Na czym polega Model CAF?

Samoocena wg modelu CAF polega na analizie i weryfikacji pracy urzędu wg kryteriów w oparciu o profil punktowy. Plan działań modernizacyjnych obejmuje wybór priorytetów, sporządzenie harmonogramu prac oraz mierników weryfikacji efektów. Wdrożenie to implementacja konkretnych rozwiązań w rzeczywistej pracy instytucji publicznej.

Struktura Modelu CAF

9 obszarów podlegających analizie

Na Model CAF składa się 9 obszarów, do którego przypisana jest lista szczegółowych kryteriów stanowiących punkt odniesienia dla wszystkich jednostek administracji publicznej. 9-częściowa struktura działa na zasadzie skanera, dzięki któremu urząd analizuje swoją efektywność i poziom zarządzania.

Struktura Modelu CAF:

 • przywództwo,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • strategia i planowanie,
 • partnerstwo i zasoby,
 • procesy i zarządzanie zmianą oraz kryteria wyników, w tym wyniki w relacjach z:
 • pracownikami,
 • klientami,
 • ze społeczeństwem,
 • oraz tzw. kluczowe wyniki działalności.

Uniwersalne zalety Modelu CAF

Czy Model CAF "pasuje" do każdej instytucji publicznej?

 • Za pomocą modelu CAF można przeprowadzić audyt efektywności zarządzania instytucji bez względu na jej miejsce w hierarchii administracji publicznej.
 • Model może być stosowany zarówno w jednostkach rządowych, jak i samorządowych na wszystkich szczeblach: centralnym, regionalnym i lokalnym.
 • Dzięki swej kompleksowości Model CAF obejmuje wszystkie aspekty działalności urzędów oraz umożliwia precyzyjną identyfikację obszarów wymagających modernizacji.
 • W ramach systemu możliwe jest także porównywania oraz wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami administracji publicznej.
 • Model CAF buduje wewnątrz instytucji spójny sposób postrzegania celów urzędu przez wszystkich jego pracowników.

Podsumowując należy podkreślić, że Model CAF to skuteczny, ale co równie istotne łatwy system oceny jakości zarządzania w instytucjach publicznych.  

Sprawdź jakich szkoleń potrzebują instytucje publiczne

Obserwuj i korzystaj na FB
       Podziel się artykułem

Najchętniej wybierane artykuły

Inni także przeczytali

Jakich szkoleń potrzebują instytucje publiczne?
Jakich szkoleń potrzebują instytucje publiczne?
Komunikacja korporacyjna – co to jest?
Komunikacja korporacyjna – co to jest?
Video marketing - don't tell me, show me.
Video marketing - don't tell me, show me.
Rabat na start
- 10% na pierwsze szkolenie | W dowolnym terminie

Zadzwoń lub napisz i do zobaczenia!

Szybki kontakt

Zmienimy każde pytanie w wyczerpującą odpowiedź oraz ofertę dopasowaną do realnych potrzeb Twoje firmy. Zapraszamy do współpracy z gwarancją konkretnych umiejętności i praktycznej wiedzy!
Odwiedź
ul. Owidiusza 36/7
60-461 Poznań
Zadzwoń
Weź wiedzę na warsztat
Otwarte kursy marketingowe
Dane kontaktowe
Arena Szkoleń
Arena Szkoleń Spółka Z o.o
Siedziba spółki: ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań
NIP: 7811914594
REGON: 362380858
KRS: 0000573703
E-mail:  kontakt@arenaszkolen.pl
Tel.  +48 575 450 900

© Wszelkie prawa zastrzeżone | Arena Szkoleń

Nasz serwis korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Kliknij, aby wyrazić zgodę na ich użycie.